آيين نجم (نكوداشت جايگاه محققان ) در دانشگاه سمنان با تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه به كار خود پايان داد.

آيين نجم (نكوداشت جايگاه محققان ) در دانشگاه سمنان با تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه به كار خود پايان داد.

همزمان با هفته ملي پژوهش و فناوري آئين نكوداشت جايگاه محققان (نجم) در 24 آذر ماه سال جاري در تالار ميثاق سازمان مركزي دانشگاه سمنان به صورت مجازي برگزار شد .

اسامي بهترين مقالات منتشرشده و داوران برجسته نشريه IEEE Transactions on Power Systems طي سال‌هاي 2017 تا 2019، شناسايي و معرفي شد.

اسامي بهترين مقالات منتشرشده و داوران برجسته نشريه IEEE Transactions on Power Systems طي سال‌هاي 2017 تا 2019، شناسايي و معرفي شد.

معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه سمنان گفت: مقاله استاد دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه سمنان در فهرست مقالات برجسته نشريه IEEE Transactions on Power Systems قرار گرفت.