کارگاه آشنایی با مفاهیم اولیه و برنامه ریزی راهبردی برای دانشگاه ها. تحلیل SWOT و PESTEL

کارگاه آشنایی با مفاهیم اولیه و برنامه ریزی راهبردی برای دانشگاه ها. تحلیل SWOT و PESTEL

کارگاه آشنایی با مفاهیم اولیه و برنامه ریزی راهبردی برای دانشگاه ها. تحلیل SWOT و PESTEL

دانلود ویدئو کارگاه آشنایی با مفاهیم اولیه و برنامه ریزی راهبردی برای دانشگاه ها. تحلیل SWOT و PESTEL  - بخش اول

دانلود ویدئو کارگاه آشنایی با مفاهیم اولیه و برنامه ریزی راهبردی برای دانشگاه ها. تحلیل SWOT و PESTEL  - بخش دوم

کلمات کلیدی

فیلم ها

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *