کارگاه طراحی آزمایش و نرم افزار Design Expert برای شیمی

کارگاه طراحی آزمایش و نرم افزار Design Expert برای شیمی

طراحی آزمایش شاخه ای از علم کمومتریکس می باشد که در آن با به کارگیری آمار، ریاضی و کامپیوتر می توان فاکتورهای مهم در سیستم شیمیایی را شناسایی و شرایط بهینه سیستم را تعیین کرد.

کلمات کلیدی

فیلم ها

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *