آیین قدر دانشگاه سمنان

قدردانی از دانشجویان و دانش آموختگان برتر در حوزه پژوهش و فناوری

آخرین اخبار دانشگاه

دانشگاه سمنان در زمره مؤسسات پراستناد برتر دنیا قرار گرفت.

به گزارش رابط خبری معاونت پژوهش و فناوری دکتر سیف الله سعدالدین از قرارگرفتن دانشگاه سمنان در فهرست مؤسسات پراستناد دنیا خبر داد.

آرشیو

آخرین رویدادها
آرشیو