جستجو در دامنه ها:عنوان سایت زیرمجموعه آدرس دامنه تاریخ انتشار
فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی معاونت پژوهش و فناوری https://industry.msrt.ir/fa/page/1435/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C 1400/4/28
سامانه نشریات کم اعتبار، نامعتبر و جعلی پایگاه علوم استنادی جهان اسلام ISC معاونت پژوهش و فناوری https://jcr.isc.ac/Blacklist.aspx 1399/11/26
فرم دریافت اعتراض شرکت‌ ها و مؤسسات متقاضی استفاده از مزایای قانون دانش‌ بنیان معاونت پژوهش و فناوری http://reg.daneshbonyan.ir/login.aspx?ReturnUrl=%2f 1399/8/23
سامانه رصد سیاست‌های کلی علم و فناوری (رسا) معاونت پژوهش و فناوری http://siasat.atf.gov.ir 1399/8/23
سامانه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا) معاونت پژوهش و فناوری https://testaexpo.atf.gov.ir 1399/8/23
سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) معاونت پژوهش و فناوری http://sate.atf.gov.ir 1399/8/23
دبیرخانه شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری (سازمان تامین اعتبار پژوهشی ستاپ) معاونت پژوهش و فناوری https://www.atf.gov.ir 1399/8/23
پرتال سامانه ملی اطلاعات تحقیقاتی (سمات ملی) معاونت پژوهش و فناوری http://semat.ir 1399/8/23