شیوه ­نامه آیین قدر دانشگاه سمنان

قدردانی از دانشجویان و دانش آموختگان برتر در حوزه پژوهش و فناوری

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان در راستای تأکیدات رهبر معظم انقلاب در ایجاد عزت و اعتماد به نفس مؤثر، خودباوری، امیدآفرینی و تربیت نسل های سرشار از انگیزه در نظر دارد آیین قدر را در هفته پژوهش و فناوری در سطح  دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه سمنان برگزار نماید. یکی از مصادیق جهاد تبیین در حوزه دانشگاهی توصیف، تشریح و تبیین فعالیتهای انجام شده توسط دانشجویان، دانش آموختگان و کارآفرینان برتر دانشگاه سمنان به شمار می آید. در آیین قدر از دانشجویان برتر مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین دانش آموختگان دانشگاه سمنان در حوزه های، فناوری، کارآفرینی، علمی، مدیریتی و اجرایی تجلیل بعمل خواهد آمد.

 

اهداف آیین قدر:
اهداف تدوین شیوه‌ نامه به شرح ذیل می‌باشد:
1.  ایجاد انگیزه‌ تحقیق‌، پژوهش، نوآوری، فناوری و کارآفرینی در جامعه.
2.  شناسایی نیروهای نخبه و کارآمد آینده ساز کشور.
3.  ایجاد انگیزه های جهادی میان دانشجویان با معرفی الگوهای موفق دانشگاه، جامعه و صنعت.
4.  تقویت روحیه امید و نشاط و خودباوری برای تعالی و فتح قله های بلند علمی، فناوری و کارآفرینی.
5.  ایجاد زیر بناهای علمی، کاربردی و اجرایی برای حضور مؤثر دانشگاهیان در تمامی عرصه ها.
6.  هم افزائی بیشتر مؤلفه های نیروی انسانی در پژوهش و فناوری دانشگاه در راستای برنامه راهبردی دانشگاه.


فرآیند اجرا شرکت متقاضیان در آیین قدر:
متقاضیان پس از اطلاع در خصوص فراخوان برگزاری آیین قدر دانشگاه سمنان و مطالعه شیوه نامه تدوین شده در این خصوص (درج شده در وب سایت حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به آدرس research.semnan.ac.ir) فرصت دارند مطابق با مواد 3، 4، 5 و 6  شیوه نامه نسبت به تکمیل و تهیه مستندات مربوط به هر بخش: دانشجویان و دانش آموختگان از طریق مراجعه به واحد پژوهش دانشکده مورد نظر و ارائه درخواست و الصاق مستندات به همراه کارت شناسایی معتبر اقدام نمایند.

فارغ ­التحصیلان دانشگاه سمنان در صورت تمایل می­توانند نسبت به ثبت نام اولیه از طریق این لینک اقدام نمایند