آیین قدر دانشگاه سمنان

قدردانی از دانشجویان و دانش آموختگان برتر در حوزه پژوهش و فناوری

آیین نجم - 1400

مراسم روز پژوهش 22 آذر1400

مراسم روز پژوهش 22 آذر1400

مراسم روز پژوهش 22 آذر1400

آخرین اخبار دانشگاه

دانشگاه سمنان برای چهارمین سال متوالی، در جمع مؤثرترین دانشگاه‌های جهان در رتبه‌بندی لایدن 2022 قرار گرفت.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه گفت: دانشگاه سمنان توانست نام خود را در جدیدترین نظام رتبه‌بندی لایدن ۲۰۲2 در جمع 1318 دانشگاه‌ برتر جهان ثبت کند.

آرشیو