لیست اخبار صفحه :1
اعلام نهمین فراخوان «صندوق علمی مشترک راه ابریشم (SRSF)»

اعلام نهمین فراخوان «صندوق علمی مشترک راه ابریشم (SRSF)»

نهمین فراخوان «صندوق علمی مشترک راه ابریشم (SRSF)» با همکاری آکادمی علوم چین (CAS) و بنیاد ملی علم ایران (INSF) در راستای فعالیت‌های پژوهشی مشترک میان محققین در قالب «پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک» و «کارگاه‌های مشترک» اعلام شد. این فراخوان در دو قالب «طرح‌های پژوهشی مشترک» و «کارگاه‌های مشترک» مورد حمایت قرار می‌گیرد.

تمدید ۱۵ روزه فراخوان «حمایت از طرح‌های پژوهشی با هدف تولید محصولات آموزش تخصصی کاربرد هوش مصنوعی در رشته‌های مختلف علوم»
با توجه به استقبال پژوهشگران تمدید شد

تمدید ۱۵ روزه فراخوان «حمایت از طرح‌های پژوهشی با هدف تولید محصولات آموزش تخصصی کاربرد هوش مصنوعی در رشته‌های مختلف علوم»

مهلت ارسال پروپوزال این فراخوان که سابق بر این تا ۳۱ خردادماه بود. به دلیل استقبال پژوهشگران ۱۵ روز دیگر تمدید شد و تا ۱۵ تیرماه برای ارسال پروپوزال فرصت دارید.