شبکه آزمایشگاه­های علمی ایران (شاعا) استان سمنان

 

ریاست شبکه استانی: دکتر سیف الله سعدالدین – معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه سمنان

 

رابط کارگروه با شبکه شاعا: مهندس حمیدرضا مولایی

 

اعضای شبکه استانی:

دانشگاه

نماینده دانشگاه

دانشگاه سمنان

دکتر علی حقیقی اصل

دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر علی اکبر پویان

دانشگاه دامغان

دکتر سیدعلی پورموسوی

پارک علم و فناوری استان سمنان

مهندس محبوبه کیمیایی

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي

مهندس عباس رستمی