تاریخچه

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه به عنوان یکی از معاونت‌های در حال توسعه از سال 1379 با انتزاع از معاونت آموزشی و پژوهشی وقت، با هدف هدایت و رهبری فعالیت‌های پژوهشی و هدفمند نمودن تحقیق و نیز ترغیب و تشویق به امر پژوهش، فعالیت خود را به طور مستقل آغاز نمود. این معاونت از بدو شروع فعالیت خود تا کنون دستاوردهای قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. این حوزه که در ابتدای تشکیل، صرفاً در زمینۀ خدمات پژوهشی فعالیت می‌نمود، در سال‌های اخیر، دامنۀ فعالیت خود را گسترش داده و به معاونت پژوهشی و فناوری تغییر نام یافته است.

اهم فعالیت‌های حوزه معاونت پژوهشي و فناوری

o        تهیه و تصویب دستورالعمل‌های مرتبط با فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیأت‌علمی به صورت مدون.

o        تنظیم و تصویب آیین‌نامۀ پژوهانه و اجرای آن از ابتدای سال 1386.

o        طراحی و اجراي سيستم جامع معاونت پژوهشي دانشگاه.

o        انتشار بیش از 170 عنوان کتاب اعضای هیأت‌علمی دانشگاه.

o        انتخاب و تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه.

o        پی‌گیری در رابطه با ایجاد گروه‌های پژوهشی با توجه به توانایی‌های پژوهشی دانشکده.

o        پی‌گیری در رابطه با ایجاد نشریات علمی و پشتیبانی و نظارت بر آن.

o        اقدام در رابطه با ایجاد آزمایشگاه‌های تحقیقاتی مورد نیاز دانشکده‌ها.

o        همکاری در رابطه با برگزاری کنفرانس‌های علمی ملی و بین‌المللی.

o        اقدام برای افزایش پهنای باند اینترنت و طراحی و راه‌اندازی سایت‌های موردنیاز.

o        خرید تجهیزات و کتب جهت راه‌اندازی کتابخانه‌های اقماری دانشگاه.

o        اشتراک پایگاه‌ها و بانک‌های علمی موردنیاز.

o        اقدام دررابطه با انعقاد تفاهم‌نامه‌های علمی-پژوهشی با سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی داخل و خارج کشور.

o        اقدام دررابطه با تأمين خريدهاي خارجي مورد نياز گروه‌هاي آموزشي.