بیستمین کنفرانس ملی دینامیک شاره ها

 

از کلیه پژوهشگران و متخصصان در رشته های مذکور دعوت می شود تا مقالات خود را که حاوی آخرین یافته های علمی در زمینه های موضوعی کنفرانس می باشند، به دبیرخانه کنفرانس ارسال کنند. هدف از برگزاری این کنفرانس ایجاد فضای هم اندیشی و مشارکت نخبگان دانشگاهی و صنعتی در زمینه های مختلف دینامیک شاره ها می باشد. در کنفرانس دینامیک شاره ها ضمن مطرح کردن مهمترین یافته های علمی پژوهشگران، حل مشکلات صنعت و جامعه نیز در حوزه های مختلف مرتبط مد نظر خواهد بوددر این راستا، نشست های صنعتی و کارگاه های آموزشی تخصصی و نمایشگاهی از توانمندی های صنایع و سازمانهای مرتبط به موازات نشست های پژوهشی برگزار خواهند شد تا دیدگاه های مختلف در کنار هم مطرح شوند. از جامعه علمی و صنایع کشور دعوت می‌شود تا با حضور اثر بخش خود در این کنفرانس، به ارتقا و اعتلای علمی این کنفرانس، که خروجی آن یاری کننده صنایع کشور است، کمک نمایند. امید است تا دستاورد کنفرانس بتواند گره‌گشای مشکلات علمی کشور در حوزه دینامیک شاره ها باشد.