بیست و دومین کنگره بین‌المللی شیمی ایران

بیست و دومین کنگره بین‌المللی شیمی ایران

برگزارکننده: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - انجمن شیمی ایران

24 تا 26 ارديبهشت ماه 1403

https://icc22.conf.irost.ir/fa/