هشتمین کنفرانس ملی پیشرفت‌های ابررسانایی و مغناطیس

برای دریافت اطلاعات بیشتر کنفرانس به لینک زیر مراجعه فرمائید:

https://www.psi.ir/farsi.asp?page=msm1403