نام و نام خانوادگی: دکتر میثم مدرسی

عنوان پست سازمانی: رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری کارآفرینی

شماره تماس: 31532530-023

پست الکترونیک: karafarini @ semnan.ac.ir

 

اهم وظایف مدیر مرکز کارآفرینی:

 • تشکیل کمیته های همکاری علمی- صنعتی با سازمان های مختلف و واحدهای صنعتی
 • انجام امور مربوط به همکاری های علمی و تحقیقاتی با بخش صنایع کشور
 • برقراری ارتباط با صنایع و کارخانجات برای عقد قرارداد در مورد طرح های علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط صنعت با جامعه
 • برنامه ریزی و سیاستگذاری درخصوص کارآموزی دانشجویان
 • سیاستگذاری و تشویق اعضای هیأت علمی برای اجرای پژوهش های کاربردی و فن بازاریابی پژوهش
 • حمایت از کارآفرینان به عنوان الگو برای دانشجویان
 • هدایت دانشجویان برای کاربردی نمودن تخصص خود
 • آشنا نمودن دانشجویان به کلیه زمینه های شغلی موجود در جامعه
 • همفکری با مدیران گروه های آموزشی به منظور ترغیب آنها به تأسیس دوره های میان رشته ای کاربردی
 • برگزاری دوره ها و سمینارهای کوتاه مدت برای افزایش دانش کاربردی
 • انجام مکاتبات و امور مربوط به معرفی دانشجویان به ادارات و دستگاه های مختلف برای انجام دوره کارآموزی و کارورزی در چارچوب مقررات
 • شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی و معرفی آنها به دانشگاهیان
 • ایجاد اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی
 • تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی- کاربردی
 • توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش محور
 • تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه
 • انجام بررسی و اقدامات لازم در امر پاسخگویی به نیازهای جامعه در مراکز علم