معرفی شاعا

شاعا، شبكه آزمايشگاهي علمي ايران، است. استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود و مصرف مدیرانه، از رهنمودهای مقام عظمای ولایت می باشد که در سخنرانی ها و پیام های مختلف ایشان در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف و همت مضاعف به آن ها تأکید گردیده است. با توجه به ظرفیت های پژوهشی بسیار مناسب کشور در حوزه های مختلف اعم از تجهیزات آزمایشگاهی، نیروی انسانی، فضاهای کالبدی، اطلاعات علمی، یافته های پژوهشی در دانشگاه ها، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی، دستگاه های اجرایی و بخش های عمومی و خصوصی، همگرایی و هماهنگی بین این ظرفیت ها باعث استفاده صحیح و بهینه از آن ها می شود. بنابراین اشتراک ظرفیت های پژوهشی با تشکیل شبکه های پژوهشی و به طور خاص شبکه آزمیشگاه ها به صورت ملی و بین المللی ضروری است.هدف از ایجاد شبکه آزمایشگاههای علمی ایران (شاعا) ایجاد بستری مناسب برای ارائه خدمات آزمایشگاهی به پژوهشگران و استفاده بهینه از ظرفیت های آزمایشگاهی موجود در دانشگاههای کشور است. با استفاده از این شبکه، پژوهشگران سراسر کشور می توانند برای انجام تحقیقات خود، از تمامی امکانات آزمایشگاهی دانشگاههای کشور استفاده نمایند. چندی پیش، نظام نامه شبکه سراسری آزمایشگاههای علمی ایران که با کمک دانشگاههای کشور تهیه شده بود به تصویب وزارت علوم رسید. تشکیل این شبکه دلایل گوناگونی دارد از جمله اینکه بسیاری از آزمایشگاهها در دانشگاه های کشور دارای تجهیزات گران قیمتی هستند که به دلیل عدم برنامه ریزی و نبود مدیریت صحیح به خوبی مورد استفاده قرار نمی گیرند. تشکیل و راه اندازی این شبکه علمی نه تنها به هدفمندی پژوهش و تحقیقات کمک می کند بلکه موجب می شود تا محققان و پژوهشگران در انجام تحقیقات خود بتوانند از تجهیزات ارزشمند آزمایشگاهی در دانشگاههای کشور استفاده نمایند