مدیریت امور فناوری

مدیریت امور فناوری واحدی جهت هدایت و هدفمند کردن پژوهش‌های دانشگاهی و تبادل دانش و فن آوری با سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و صنایع کشور می‌باشد. هدف اصلی این مجموعه افزایش اثر بخشی پژوهش‌های دانشگاه بر صنعت، جامعه و زندگی شهروندان می‌باشد.

 

 

وظایف و اختیارات

  1. انعقاد تفاهم نامه های همکاری با صنایع بزرگ و سازمان های دولتی و غیردولتی به منظور گسترش روابط دانشگاه با صنعت و جامعه.
  2. بررسی شرایط ایجاد همکاری های موثر در راستای ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه  و ایجاد بستر های مورد نیاز در جهت ارتقاء روابط طرفین
  3. مذاکره با شرکت‌ها، نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به منظور اخذ اولویت‌های پژوهشی و اطلاع رسانی به اعضای هیأت علمی بر حسب تخصص‌های مربوطه
  4. انعقاد قراردادهای پژوهشی، انجام امور اداری مرتبط و پیگیری امور بیمه، مالیات و سایر کسورات قراردادهای منعقد شده
  5. برگزاری بازدیدهای علمی از صنایع مختلف استانی و ملی در جهت شناسایی مشکلات موجود در صنایع و معرفی هیات علمی در جهت حل آن
  6. تهیه، به روز رسانی و اصلاح آئین‌نامه ها و دستورالعمل‌های اجرایی پژوهش‌های کاربردی
  7. تهیه قرارداد ها و نفاهم نامه های فرصت مطالعاتی هیات علمی در جهت ارتباط با صنعت و جامعه
  8. حضور فعال در نمایشگاه های تحقیقاتی با هدف ارائه طرح های تحقیقاتی منتخب دانشگاه