مهمترین فعالیت های انجام شده در این دفتر به شرح زیر است:

  • امضای توافقنامه، میان دانشگاه سمنان و دانشگاههای راجیو گاندی هند، کوئینزلند جنوبی، تشرین، دمشق، لولئای سوئد، اوپسالای سوئد، کرتین استرالیا و کورسک روسیه.
  • کارگاه آموزشی بینالمللی پیشگیری از اعتیاد و درمان سوء مصرف مواد مخدر با همکاری مرکز بینالمللی سیاست‌گذاری مواد مخدر (ICDP) وابسته به سازمان ملل و دانشگاه سنت‌جرج لندن – 87
  • انعقاد تفاهم‌نامۀ همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری بین دانشگاه سمنان و دانشگاه پورتو پرتغال.
  • سمینار یک‌روزۀ گویش ایرانی - گویش سمنانی با حضور پروفسور کارینا جهانی از دانشگاه اوپسالای سوئد، دکتر الکساندر کولبیج و خانم مریام کولبیج از دانشگاه اوپسالای سوئد و دکتر پرویز پژوم شریعتی، زبان‌شناس و محقق معاصر.
  • سخنرانی علمی با عنوان »ظهور بخش خدمات و کارآفرینی در توسعۀ هند« با حضور پروفسور آناند (سخنران علمی از کشور هند).
  • سخنرانی علمی با عنوان »تجربیات اقتصاد هند در رشد و توسعه از سال 1950 تا‌‌کنون«  با حضور پروفسور شیوا راج (سخنران علمی از کشور هند).