در راستای گسترش همکاری های علمی - پژوهشی حاصل شد

فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی و دوره پسا دکتری ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات تمدید شد

حمایت از طرح‌های پژوهشی و دوره پسا دکتری ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات تا پایان فروردین ماه سال 1403 تمدید شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص این فراخوان به لینک زیر مراجعه نمائید:

https://insf.org/fa/news/673

کلمات کلیدی
مصطفی رئوفی
تهیه کننده:

مصطفی رئوفی

تصاویر

 -