در راستای تسهیل امور پژوهشی و فناوری در پرداخت های اعضای هیأت علمی با حضور ریاست دانشگاه برگزار شد

نخستین جلسه شورای مالی پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان در سال 1403

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان از برگزاری نخستین جلسه شورای مالی پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان در سال 1403 با حضور ریاست دانشگاه خبر داد.

به گزارش رابط خبری حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان با اعلام این خبر گفت: جلسه شورای مالی پژوهش و فناوری دانشگاه حسب نیاز این معاونت برای بررسی مباحث مالی و تمرکز بر روی موضوعات مختلف در پرداخت ها به اعضای هیأت علمی دانشگاه، چابک سازی و تسریع در امور مربوط به پرداخت ها و ارائه راهکارهای نوین مطابق با الزامات موجود در آیین نامه مالی، معاملاتی دانشگاه و رعایت قوانین و مقررات مورد تأکید نهادهای نظارتی برگزار شد.

عضو هیأت رئیسه دانشگاه سمنان اظهار داشت با عنایت به اهمیت مباحث مالی و پرداخت های اعضای هیأت علمی از محل پژوهانه و بودجه معاونت این جلسه با حضور رئیس دانشگاه، معاون اداری مالی و مدیریت منابع دانشگاه، مدیر پژوهش دانشگاه، مدیر امور مالی، مدیریت فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه و سایر یاوران علمی برگزار شد، که نتایج ارزشمندی پس از هم اندیشی حاضران در جلسه، در بر داشت.

دکتر محمد حسین احسانی تصریح کرد: در این جلسه راهبردی پس از ارائه نظرات حاضران در جلسه با دستور ریاست دانشگاه آماده سازی سامانه ای مشابه سامانه درخواست خرید برای درخواست های مرتبط با فعالیت های پژوهشی و فناوری اعضای هیأت علمی با مأموریت ویژه به مدیریت فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه در دستور کار قرار گرفت.

گفتنی است در این جلسه دکتر سیف الله سعدالدین با اشاره به توسعه همه جانبه دانش بنیان دانشگاه سمنان عنوان داشت:  کاهش مصرف کاغذ به منظور افزایش بهره وری در نظام واردات کاغذ و بهره مندی از قابلیت های همکاران دانشگاه در تولید سامانه های مورد نیاز از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

رئیس دانشگاه افزود: خوشبختانه با توانمندی همکاران مدیریت فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه امکان تولید نرم افزارهای مورد نیاز و پشتیبانی از آن ها وجود دارد. ایشان ابراز امیدواری کرد این موضوع با جدیت در سطح دانشگاه پیگیری و اجرا شود.

 

کلمات کلیدی
مصطفی رئوفی
تهیه کننده:

مصطفی رئوفی

تصاویر

 -  -  -  -