در راستای بهره گیری از توان علمی پژوهشگران و فناوران دانشگاه ها

نخستین سمپوزیوم منطقه ای فناوری های نوین در انجام مطالعات بین رشته ای علوم پزشکی و دامپزشکی

« نخستین سمپوزیوم منطقه ای فناوری های نوین در انجام مطالعات بین رشته ای علوم پزشکی و دامپزشکی » با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان در روز دوشنبه 7 خرداد ماه 1403 به میزبانی دانشگاه سمنان برگزار خواهد شد.

 

سامانه ثبت نام در نخستین سمپوزیوم منطقه ای فناوری های نوین در انجام مطالعات بین رشته ای علوم پزشکی و دامپزشکی فعال شد.

https://coursepay.semnan.ac.ir

 

ثبت نام از طریق QR-code

کلمات کلیدی
مصطفی رئوفی
تهیه کننده:

مصطفی رئوفی

تصاویر

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -