پژوهشكده فناوري هاي نوين ساختمان

رئیس پژوهشکده: دکتر محسن گرامی -استاديار دانشکده مهندسی عمران

داخلی:31532922

 تاريخچه:

ضرورت شناسايي نقاط قوت و ضعف فناوري­هاي نوين ساختماني جهت ترويج آن در داخل كشور يكي از نيازهاي مهم صنعت ساختمان به شمار مي­رود كه بررسي آن نيازمند انجام تحقيقات كاربردي در دانشگاه­هاي كشور مي­باشد. در سال 1385 ضرورت اين مهم در شوراي گروه عمران دانشكده مهندسي مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. به دنبال آن موضوع تشكيل گروه پژوهشي فناوري­هاي پيشرفته ساختمان مورد پيگيري قرار گرفت كه پس از انجام پيگيري­هاي لازم در سال 1387 با تأسيس اين گروه پژوهشي در دانشگاه سمنان توسط وزارت علوم, تحقيقات و فناوري موافقت شد. در حال حاضر اين گروه پژوهشي در دانشكده مهندسي عمران مستقر و در حال فعاليت است.

ضرورت تشكيل گروه پژوهشي و فعاليت­هاي تحقيقاتي:

با افزايش روزافزون جمعيت جوان در كشور، تقاضاي مسكن روبه فزوني گذارده است. در اين شرايط روش­هاي سنتي و رايج ساخت ساز, پاسخگويي نياز مسكن نمي­باشد. از اين رو ضرورت يافتن راه حلي سنجيده به منظور تأمين اين نياز مورد توجه محققين و دست اندركاران بخش مسكن و ساختمان قرار دارد. به منظور افزايش سهم توليد انبوه مسكن از كل ساخت و ساز كشور و همچنين افزايش توليد واحدهاي مسكوني, صنعتي كردن ساختمان­سازي در جهت توليد انبوه مسكن، مناسب­ترين راه حل در آن زمينه مي­باشد, در راستاي توليد انبوه ساختمان و اجزاي آن به روش صنعتي, تشكيل اين گروه پژوهشي در دانشگاه سمنان به منظور سياست­گذاري و استفاده بهينه از فناوري­هاي نوين در امر ساختمان خصوصاً و مسكن با در نظر گرفتن شرايط اقليمي و ساير مقتضيات كشور ضروري و مورد نياز تشخيص داده شد.

توليد صنعتي مسكن به ويژه در روند انبوه­سازي براي اقشار متفاوت جامعه همواره مدنظر و مورد توجه مديران و دست اندركاران ذيربط بوده است. دستيابي به راه حل­هاي سريع و مناسب در طراحي، توليد و اجراي ساختمان به گونه­اي كه علاوه بر پاسخگويي به نياز مسكن، تأمين كننده شرايط مناسب در فضاي زيست براي گروه­هاي استفاده كننده باشد تنها به بكارگيري روش­هاي منطقي صنعتي ميسر مي گردد. بديهي است كه تحقق اين اهداف نيازمند سياستگذاري، برنامه­ريزي و هماهنگ­سازي­هاي متعدد و پر دامنه است. مأموريت اصلي و راهبردي پژوهشكده فناوري­هاي نوين مهندسي عمران, بررسي روش­هاي بهينه­سازي انرژي در صنعت ساخت و ساز, بررسي و معرفي روش­هاي نوين ساخت و اجراي سازه­هاي جديد، ارزيابي تكنولوژي اجراي سيستم­هاي نوين در مهندسي عمران مي باشد.

اين پژوهشكده شامل گروه­هاي پژوهشي زير می باشد:

1-     گروه پژوهشي مصالح نوين عمران

2-     گروه پژوهشي روش­هاي نوين اجراي عمران

3-     گروه پژوهشي سيستم­هاي نوين ساخت

 

زمينه­هاي فعالیت:

-          سوق دادن ساختمان­سازي كشور به سوي صنعتي شدن.

-     ایجاد پایگاه های اطلاعاتی در زمینه فناوری ساختمان و مصالح ساختمانی.

-         بررسي و كاربردي شيوه­هاي استفاده از فن آوري­هاي جديد و مناسب بين المللي.

-         كاهش جرم ساختمان - كاهش مصرف انرژي - كاهش قيمت تمام شده بنا.

-         ارائه طريق در جهت اصلاح روش­هاي سنتي و پيش­ساخته موجود.

-         راه­هاي تشويق فن آوران ايران و حمايت از ورود فن­آوري­هاي نوين ساختماني.

-         ارتقاء كيفيت ساخت و ساز و افزايش عمر مفيد ساختمان با بهره­گيري از فن­آوري­هاي جديد.

-         توسعه شيوه­هاي مديريت نوين در اجراي پروژه­هاي ساختماني.

-         ارائه روش­هاي بهينه براي استفاده از مصالح ساختماني.

-         فراهم نمودن زمينه مناسب براي جذب متخصصين ساختماني به منظور انتقال دانش فني.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر به فایل ذیل صفحه مراجعه نمایید.