گروه پژوهشي مهندسي واكنش هاي ناهمگن

مدیر گروه: دکتر بهنام خوش اندام- دکتری مهندسی شیمی- ایران

تلفن داخلی: 2912

پست الكترونيك : bkhoshandam @ semnan.ac.ir

 

واکنش‌های شيميایی غیرهمگن شامل دسته مهمی از واکنش‌های مواد معدنی جامد با گاز می­باشند. استان سمنان در کشور شايد از جمله معدود استان هایی است که ذخایر معدنی فراوان در آن يافت می‌شود. استخراج معادن گوناگون در استان نياز به بررسی دقيق نحوه جداسازی فيزيکي و تبديل مواد استخراج شده به محصولات با ارزش دارد همچنین بررسی دقيق واکنش­هایی که دارای واکنش‌گر جامد می باشد از ضروریات است.

با توجه به موارد ذکر شده، تأسیس یک گروه پژوهشی تحت عنوان گروه پژوهشی واکنش‌های شيميائی غیرهمگن به هدف کلی بهره برداری از منابع معدنی استان سمنان برای دستيابی به مواد با ارزش شيميایی از سال های قبل در دانشگاه مورد توجه قرار گرفته است. بعد از رایزنی­های انجام شده توسط مسئولین دانشگاه، شورای آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 23/9/87  با تاسیس گروه پژوهشی مذکور در دانشگاه سمنان موافقت کرد.

 

زمینه های فعالیت

  • استخراج فلز کبالت از سنگ معدن حاوی اکسيد کبالت به کمک گاز متان.
  • توليد کاربيد کروم از واکنش شيميایی اکسيد کروم با گاز متان.
  • بررسی بهره برداری از منابع معدنی منگنز در واکنش سنگ معدن اکسيدی منگنز با گاز متان.
  • بهينه سازی توليد انرژی از طريق واکنش گازيفيکاسيون زغال سنگ.
  • استخراج مس از سنگ معدن آن به کمک واکنش با گاز متان به عنوان عامل احيا.
  • استخراج روی از سنگ معدن آن به کمک گاز متان.