مدیر گروه: دکتر محمد جعفر تفرشی- دکتری علم مواد- هند

داخلی: 3249

پست الكترونيك :  mtafreshi@semnan.ac.ir

 

 

 اين گروه به منظور گسترش تحقيقات در زمينه رشد بلور به روش­ متعدد و مطالعه خواص آنها تشكيل گرديده است. آزمايشگاه تحقيقاتي رشد بلور داراي تجهيزات مختلفي جهت رشد بلورها مي باشد. هدف از طراحي و ساخت دستگاه­هاي رشد بلور در دانشگاه سمنان علاوه بر صرفه جويي ارزي بومي نمودن فناوري ساخت تجهيزات اوليه رشد بلور در داخل كشور بوده است. اين آزمايشگاه داراي امكانات لازم جهت رشد تك بلورها به روش هاي زير مي باشد:

رشد از مذاب به روش هاي گداخت شعله اي (ورنوئيل).

رشد از محلول در دماي پائين و در دماي بالا به روش TSSG .

رشد از بخار به روش هاي .CVT , PVT , CVD

علاوه بر امكانات مزبور در رشد تك بلورها، امكانات رشد نانو بلورها و نشاندن لايه هاي نازك در اين آزمايشگاه موجود مي باشد.

   زمينه های تحقيقاتی

  • رشد تك بلورهاي   KTiOPO 4  به روش محلول از دماي بالا با هسته گذاري از بالا.
  • رشد تك بلور‌هاي دوتايي و سه تايي گروه 6-2 جدول تناوبي به روش انتقال بخار شيمياييCVT.
  • توليد نانو ذرات آلومينا به روش­هاي سنتز احتراقي و سل- ژل.
  • رشد تك بلورهاي اكسيدي نظير سفاير و ياقوت مصنوعي به روش گداخت شعله­اي (ورنوئيل).
  • رشد بلور KDP با ابعاد متوسط.
  • رشد بلورها با خاصيت فيلتر UV.
  • لايه نشاني به روش فتو شيميايي- رشد لايه نيم رساناي  ZnS