مراحل و مدارک لازم جهت ثبت مجله تخصصی دانشگاه سمنان

با توجه به برنامه جامع پژوهشی و فناوری و لزوم ایجاد نشریات تخصصی در دانشکده های دانشگاه سمنان، مراحل و مدارک لازم جهت ثبت مجله تخصصی پیشنهادی در سامانه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور به شرح ذیل می باشد.

با توجه به برنامه جامع پژوهشی و فناوری و لزوم ایجاد نشریات تخصصی در دانشکده های دانشگاه سمنان،  مراحل و مدارک لازم جهت ثبت مجله تخصصی پیشنهادی در سامانه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور به آدرس:  http://semat.research.gov.ir/web/pubs  به شرح ذیل می باشد.
  1. مطالعه دقیق آیین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور دبیرخانه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور مصوب 8/11/ 90   و کسب شرایط مندرج در ماده 2 آیین نامه مذکور (فایل pdf این آیین نامه در سایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، بخش جستجو در فرم ها و آیین نامه قابل دسترسی است).
  2. ارائه سه عنوان پیشنهادی که به تصویب شورای دانشکده رسیده باشد.
  3. تکمیل فرم های مربوط به مدیر مسئول، سردبیر و اعضای هیات تحریریه مجله و ارسال فایل word و مستندات کاغذی به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه (فرم ها در سایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، بخش جستجو در فرم ها و آیین نامه ها قابل دسترسی است).
  4. ارسال تصاویر احکام کارگزینی و کارت ملی هر یک از اعضا (اعم از مدیر مسئول، سردبیر و اعضای هیات تحریریه) به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.
  5. ارسال رزومه هر یک از اعضا (اعم از مدیر مسئول، سردبیر و اعضای هیات تحریریه) به صورت فایل pdf و مستندات کاغذی به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.

 

جهت اطلاعات بیشتر به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه (سرکار خانم اتوکش) مراجعه و یا با داخلی 6890  تماس حاصل فرمایید.
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم

0 نظر برای این محتوا وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *