لیست اخبار صفحه :1
دکتر آزاده طالب بیدختی پژوهشگر پسادکتری دانشگاه سمنان با انتشار دستاوردهای این دوره به کار خود پایان داد
در راستای آموزش، پژوهش و برونداد هدفمند حاصل شد

دکتر آزاده طالب بیدختی پژوهشگر پسادکتری دانشگاه سمنان با انتشار دستاوردهای این دوره به کار خود پایان داد

رئیس کمیته پسا دکتری دانشگاه سمنان از اتمام موفقیت‌آمیز دوره پسادکتری یکی دیگر از پژوهشگران این دانشگاه در رشته اقتصاد خبر داد.

از سوی ISC اعلام شد: حضور هشت عضو هیأت علمی و دو دانش آموخته دانشگاه سمنان در میان پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا
در راستای دست یابی به مرجعیت علمی و فناوری حاصل شد.

از سوی ISC اعلام شد: حضور هشت عضو هیأت علمی و دو دانش آموخته دانشگاه سمنان در میان پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از قرار گرفتن هشت عضو هیأت علمی و دو دانش آموخته دانشگاه سمنان در میان پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا خبر داد.

حمایت های مادی و معنوی هیأت رئیسه دانشگاه سمنان از پژوهانه اعضای هیأت علمی در سال 1402
در راستای دست یابی به اولویت ها و برنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح شد

حمایت های مادی و معنوی هیأت رئیسه دانشگاه سمنان از پژوهانه اعضای هیأت علمی در سال 1402

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان از حمایت هیأت رئیسه دانشگاه از پژوهانه اعضای هیأت علمی این دانشگاه در آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

تأییدیه ورود به فرآیند ارزیابی و رتبه بندی نشریه دانشکده فیزیک دانشگاه سمنان اخذ شد
در راستای ارتقای کیفی نشریات و دست یابی به مرجعیت علمی و دیپلماسی علمی در دانشگاه سمنان حاصل شد

تأییدیه ورود به فرآیند ارزیابی و رتبه بندی نشریه دانشکده فیزیک دانشگاه سمنان اخذ شد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان از اخذ تأییدیه ورود به فرآیند ارزیابی و رتبه بندی نشریه Progress in Physics of Applied Materials دانشکده فیزیک دانشگاه سمنان خبر داد.

توسعه جامع دانش بنیان دانشگاه سمنان
در راستای دست یابی به اولویت ها و برنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح شد

توسعه جامع دانش بنیان دانشگاه سمنان

دکتر سیف ا... سعدالدین رئیس دانشگاه سمنان در آیین نکوداشت روز کارمند که با حضور معاونین، مدیران، رؤسای دانشکده ها و یاوران علمی برگزار شد، تحقق شعار توسعه جامع دانش بنیان را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف مدیریت دانشگاه سمنان برشمرد.