در راستای آموزش، پژوهش و برونداد هدفمند حاصل شد

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک فیمابین دانشگاه سمنان و دانشگاه محقق اردبیلی

به گزارش رابط خبری حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از دانشگاه محقق اردبیلی بازدید کرد. در این سفر علمی - پژوهشی که معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان را مدیر امور پژوهشی و مشاور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در امور مربوط به ارتقای جایگاه دانشگاه در رتبه بندی های ملی و بین المللی همراهی می کردند از بخش های مختلف دانشگاه، بویژه حوزه های وابسته به معاونت پژوهش و فناوری بازدید بعمل آمد.

تبادل نظر پیرامون تجربیات پژوهشی و فناوری دو دانشگاه، دیدار با ریاست دانشگاه محقق اردبیلی و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی، امضای تفاهم نامه همکاری پژوهشی، هم اندیشی و تبادل نظر پیرامون راهکارهای افزایش تعاملات، بهبود همکاری های پژوهشی و آزمایشگاهی طرفین و بررسی شیوه های رشد جایگاه دو دانشگاه در رتبه بندی های معتبر ملی و بین المللی، همراه با بازدید از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، آزمایشگاه مرکزی و موزه تاریخ علوم دانشگاه محقق اردبیلی بخشی از برنامه های دنبال شده در این سفر کاری یک روزه محسوب می شود.

 

 

 

کلمات کلیدی
مصطفی رئوفی
تهیه کننده:

مصطفی رئوفی

تصاویر

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

0 نظر برای این محتوا وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *