در راستای دست یابی به مرجعیت علمی و فناوری

جایگاه دانشگاه‌ سمنان در رتبه بندی جدید ISC دانشگاه های کشور اعلام شد.

رئیس دانشگاه سمنان از قرار گرفتن نام دانشگاه سمنان در جدیدترین رتبه‌بندی ISC در سال 1401 - 1400 در جایگاه 22 ام دانشگاه های جامع سراسر کشور خبر داد.

به گزارش رابط خبری حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان؛ دکتر سیف‌الله سعدالدین با اعلام این خبر گفت: در این رتبه‌بندی دانشگاه سمنان موفق شده، در جایگاه 22 ام در میان دانشگاه­ های جامع کشور قرار گیرد.

رئیس دانشگاه سمنان افزود: تعداد دانشگاه­ های جامع حاضر در این نظام رتبه­ بندی در سال 1401-1400، 70دانشگاه می ­باشند.

دکتر سیف‌الله سعدالدین تصریح کرد: دانشگاه سمنان در رتبه‌بندی ISC در 6 حوزه آموزش ( رتبه 54)، پژوهش ( رتبه 16)، فناوری و نوآوری (رتبه 17)، بین‌المللی‌سازی (رتبه 27)، اثرگذاری اقتصادی (رتبه 12) و خدمات اجتماعی، زیر ساخت و تسهیلات (رتبه 19) را به خود اختصاص داده است.

ایشان در پایان اظهار داشت: معیارهای کلیISC  در ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در 6 حوزه آموزش (با وزن 30 درصد)، پژوهش (با وزن 25 درصد)، فنآوری و نوآوری (با وزن 20 درصد)، بین‌المللی‌سازی (با وزن 10 درصد)، اثرگذاری اقتصادی (با وزن 10 درصد) و خدمات اجتماعی، زیر ساخت و تسهیلات (با وزن 5 درصد) می‌باشد.

کلمات کلیدی
مصطفی رئوفی
تهیه کننده:

مصطفی رئوفی

تصاویر

 -  -  -