در راستای آموزش، پژوهش و برونداد هدفمند حاصل شد

شش عنوان کتاب اعضای هیأت علمی دانشگاه توسط انتشارات دانشگاه سمنان منتشر شد

به گزارش رابط خبری حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان، مدیر مسئول انتشارات دانشگاه سمنان از انتشار 6 عنوان کتاب جدید توسط انتشارات دانشگاه سمنان خبر داد.

به گزارش رابط خبری حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان، مدیر مسئول انتشارات دانشگاه سمنان با اعلام این خبراظهار کرد: این کتابها با موضوعات مختلف و از جمله در موضوعات علمی حوزه های موضوعی مهندسی برق، مهندسی مواد، فیزیک، علوم انسانی و علم اطلاعات و دانش شناسی منتشر شده اند.

ایشان به عنوان این کتابها اشاره کرد و تصریح کرد: " بازار عمده فروشی انرژی الکتریکی و خدمات جانبی" تألیف دکتر اصغر اکبری فرود و دکتر علی خندانی، " مبانی مکانیک شکست " ترجمه دکتر حسن عبداله پور و پایش وضعیت و حفاظت ماشین­های الکتریکی تألیف دکتر حمید یعقوبی کتاب های منتشر شده در حوزه فنی مهندسی می باشند.

وی افزود: " آزمایشگاه لیزر: مبانی نظری و دستور کار" گردآوری و تدوین شده توسط دکتر علی اصغر عجمی، دکتر مهدی سویزی و دکتر مریم علیان نژادی،  "الصّیغه العامه المنسیه فی العربیه" تألیف دکتر شاکر عامری و ارزیابی پژوهش در علوم انسانی معیارها و روش ها ترجمه دکتر روح اله خادمی و دکتر فرزانه قنادی نژاد کتابهایی هستند که به تازگی توسط انتشارات دانشگاه سمنان چاپ شده اند.

مدیر مسئول انتشارات دانشگاه سمنان با بیان اینکه حدود 10 عنوان کتاب دیگر هم توسط انتشارات این دانشگاه در دست چاپ است افزود: تاکنون حدود 600 عنوان کتاب توسط انتشارات این دانشگاه به چاپ رسیده است و این انتشارات تمایل دارد نسبت به انتشار آثار وزین علمی - پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان که مطابق با قوانین و مقررات نشر آثار علمی در فرایندهای ارزیابی علمی پذیرفته می شوند، اقدام نماید.

 

کلمات کلیدی
مصطفی رئوفی
تهیه کننده:

مصطفی رئوفی

تصاویر

 -  -  -  -  -  -