در راستای ارتقای سطح تعاملات دو دانشگاه مرکز استان انجام شد

عضویت دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان در کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان از عضویت دانشیار دانشکده دامپزشکی این دانشگاه در کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان خبر داد.

به گزارش رابط خبری حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان؛ دکتر محمد حسین احسانی با اعلام این خبر گفت: دکتر محمود احمدی همدانی دانشیار دانشکده دامپزشکی این دانشگاه با درخواست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان  به عضویت در کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان در آمد.

 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تصریح کرد: دکتر محمود احمدی همدانی دانشیار کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان می باشند که با توجه به تخصص ایشان در کلینیک دامپزشکی و آشنایی کامل برای کار با حیوانات آزمایشگاهی دارای تجربیات ارزنده ای می باشند که به همین منظور عضویت و حضور مؤثر ایشان در کمیته تخصصی اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی مورد توجه واقع شده است.

گفتنی است مدیر گروه علوم درمانگاهی، مدیر داخلی مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی و معاون پژوهش و فناوری دانشکده دامپزشکی برخی از سوابق دکتر احمدی همدانی در دانشگاه سمنان محسوب می شود.

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون در پیشبرد اهداف این کمیته تخصصی را دارد.

علاقه مندان برای مشاهده سایر اعضای کمیته می توانند از طریق 

https://ethics.research.ac.ir/PortalCommittee.php?code=IR.SEMUMS.AEC

اقدام نمایند.

 
کلمات کلیدی
مصطفی رئوفی
تهیه کننده:

مصطفی رئوفی