در راستای دست یابی به مرجعیت علمی و فناوری توسط معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان ارائه شد

گزارشی از وضعیت تولیدات علمی دانشگاه سمنان در پایگاه بین المللی اسکاپوس در بازه زمانی 6 ساله (2018 تا 2023)

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان گزارشی از وضعیت تولیدات علمی دانشگاه بر اساس اطلاعات پایگاه بین المللی Scopus ارائه کرد.

به گزارش رابط خبری حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان؛ دکتر محمد حسین احسانی با اعلام این خبر گفت: تعداد تولیدت علمی دانشگاه سمنان در پایگاه اسکاپوس در بازه 6 ساله 2018 لغایت 2023، حدود 5000 عنوان مقاله می باشد. که در حال حاضر حدود 870 عنوان مقاله از دانشگاه سمنان در سال 2023 در پایگاه اسکوپوس نمایه شده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تصریح کرد: با عنایت به تعداد مقالات منتشر شده دانشگاه سمنان در سال 2023 خوشبختانه این دانشگاه توانسته است تعداد تولیدات علمی خود را در مقایسه با سال های گذشته ارتقاء بخشد.

عضو هیأت رئیسه دانشگاه سمنان با اعلام این مطلب که کیفیت مجلات منتشر کننده مقالات دانشگاه سمنان بر اساس رتبه بندی مجلات علمی، SJR اشاره کرد: 40 درصد از این مقالات دارای ضریب کیفی Q1  و  37.6  درصد دارای ضریب کیفی Q2 می باشند. ایشان یادآور شد: حدود 78 درصد از مقالات منتشر شده دانشگاه Q1 و Q2 می باشند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ادامه داد: این مطلب بیانگر روند انتشار مقالات دانشگاه سمنان در چارک های اول و دوم می باشد، که نوید بخش انتشار آثار کیفی و ارتقاء میزان ارجاعات به مقالات را در بر خواهد داشت.

دکتر احسانی حوزه های موضوعی انتشار تولیدات علمی را در دانشگاه سمنان به ترتیب علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، علوم پزشکی، علوم کشاورزی، علوم اجتماعی و علوم انسانی عنوان داشت و انتشار حدود 5000 عنوان مقاله در حوزه های مختلف علوم با دریافت بیش از 62000 ارجاع را در دانشگاه جامع سمنان یکی از قابلیت های مطلوب دانشگاه در تولید مقالات از منظر کیفی و کمی بر شمرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با توجه به اهمیت همکاری های علمی در سطح بین المللی با هدف دست یابی به مرجعیت و دیپلماسی علمی عنوان داشت: حدود 30 درصد تولیدات علمی دانشگاه سمنان در سال 2023 از طریق همکاری های بین المللی صورت گرفته است. دکتر احسانی مطرح کرد: 33 درصد تولیدات علمی دانشگاه سمنان در سطح ملی و با همکاری پژوهشگران جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است که این مطلب نشان از مشارکت فعال دانشگاه سمنان در سطح ملی دارد.

وی افزود حدود 35 درصد از تولیدات  علمی دانشگاه سمنان در سال 2023 نیز صرفاً از طریق مشارکت دانشگاهی و حدود 3 درصد نیز از طریق تک نویسندگی منتشر شده است.

ایشان در ادامه با تأکید مجدد و بیان اینکه طی 6 سال گذشته حدود 5000 عنوان تولید علمی در دانشگاه سمنان داشته ایم که در پایگاه اسکاپوس نمایه شده است، اظهار داشت: در طی 6 سال گذشته بیش از 62 هزار ارجاع علمی به مقالات دانشگاه صورت گرفته است. که میزان استنادات به مقالات در دانشگاه سمنان حدود 12.5 درصد بر اساس سطوح مختلف همکاری علمی می باشد.

دکتر احسانی پرکارترین نویسندگان دانشگاه سمنان را نیز برشمرد: دکتر علی خیرالدین، دکتر پژمان رضائی، دکتر علی اصغر اروجی، دکتر حسین نادرپور و دکتر سامان رشیدی، 5 نفری هستند که در تعداد تولیدات علمی طی 6 سال گذشته در صدر نویسندگان این دانشگاه در پایگاه اسکوپوس قرار دارند.

معاون پژوهش و فناوری پس از معرفی 5 نویسنده پر تولید دانشگاه سمنان، پر استناد ترین نویسندگان دانشگاه سمنان را نیز معرفی کرد. دکتر محمد احترام دانش آموخته مهندسی عمران دانشگاه سمنان، دکتر حسین نادر پور، دکتر پژمان رضائی، دکتر محمد دانایی و دکتر حجت کرمی، 5 نویسنده پر استناد دانشگاه سمنان می باشند که برخی از آن ها در بخش نویسندگان پر تولید مقالات نیز قرار دارند.

دکتر احسانی ضمن قدردانی از زحمات یکایک اعضای هیأت علمی دانشگاه سمنان عنوان داشت: این اطلاعات بر اساس اطلاعات استخراج شده از پایگاه بین المللی Scopus، دریافت شده است که معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان بر اساس گزارشات علم سنجی تهیه شده به بررسی و پایش تولیدات علمی دانشکده ها نیز می پردازد.  

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در پایان افزود: خوشبختانه به همت پژوهشگران این دانشگاه، با وجود محدودیت های دوران کرونا، روند رو به رشدی در زمینه تولیدات علمی در قالب مقاله مشاهده می گردد. وی یادآور شد: افزایش پژوهانه اعضای هیأت علمی، احتساب پایه های تشویقی، پرداخت به هنگام مطالبات پژوهش و فناوری اعضای هیأت علمی، برنامه راهبردی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و هم اندیشی با همکاران در جلسات مختلف این معاونت برخی از عوامل مؤثر در حفظ روند جاری و ارتقای بیش از پیش دانشگاه در حوزه پژوهش و فناوری می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی
مصطفی رئوفی
تهیه کننده:

مصطفی رئوفی